6 - hodinovka

               02.09.2017   6.ročník - zrušený pre malý počet prihlásených teamov


               03.09.2016   5.ročník - celkové výsledky

5. ročník - 03.09.2016
5. ročník - 03.09.2016

               05.09.2015   4.ročník  - celkové výsledky

4. ročník - 05.09.2015
4. ročník - 05.09.2015